Follow Us:

Shërbimet

Shërbimet Tona

Ne ofrojmë një gamë të gjerë shërbimesh të personalizuara, që fillojnë nga arkivimi i shpejtë dhe i thjeshtë deri në konsulencë dhe strategji të dedikuar, të udhëhequr nga avokatë, madje edhe për aplikimet më komplekse të markave.

Çështje Civile                            Çështje Penale
Çështje Administrative            Ligji i Punës
E Dreja Tregtare                         Ligji Falimentimit
Përfaqësimi Gjyqësor              Arbitrazhi dhe Ndërmjetësimi
Pasuritë e Paluajtshme           E Drejta Familjare 
Përkthime Ligjore

Marka Tregtare

Marka Tregtare mbron çdo emër, logo apo karakteristikë identifikuese të biznesit tuaj.

Marka Tregtare

1.Kërkimi i markës tregtare
2.Aplikimi për regjistrim
3.Check & Forward Certifikata TM

DIZAJNI INDUSTRIAL

Dizajni Industrial perfshin anen e jashtme te artikullit, e cila eshte ne kontakt te pare me syrin e njeriut, si aspekti estetik dhe dekorativ.

DIZAJNI INDUSTRIAL

Kërkimi i design
Aplikimi për regjistrim
Kontrollimi

Ligje Civile

Avokati juaj do të analizojë kërkesën tuaj, do të kërkojë për marka tregtare me potencial, dhe do t’ju kontaktojë ...

Ligje Civile

Gjykata e Shkalles se Pare
Gjykata e Apelit
Gjykata e Larte

E drejta e autorit

Në çdo rast ku ju konstatoni shkelje të të drejtave tuaja si pronar legjitim i markës, si vjedhje, përdorim pa leje apo ...

E drejta e autorit

Krijoni autenticitet të markës
Krijon bazë dhe mbrojtje ligjore
Ju i jepni vlerë markës tuaj dhe i krijoni një identitet specifik.

Shërbime Domain

Deshironi te krijoni nje website per bisnesin tuaj. Shiko me shume per sherbime domain.

Shërbime Domain

Dixhital Marketing
Social Media
Website -Hostim -SEO

Pse ne?

Marka ime ofron siguri per biznesin tuaj