Follow Us:

Marka Tregtare

Vecorite

Çfarë është Marka Tregtare?

Përkufizimi i markës se shërbimit është i njëjtë me atë të markës tregtare, me përjashtim që ato identifikojnë dhe dallojnë burimin e shërbimeve dhe jo produktet.
Shenjat që përbëjnë një markë: